تور مسافرتی روسیه

ویژه خرداد و تیر

تور مسکو و سن پترزبورگ

  • ۷ شب و ۸ روز
  • پرواز تابان ایر
  • ۴/۴۹۵/۰۰۰ تومان

ویژه تیر ماه

تور مسکو و سن پترزبورگ

  • ۷ شب و ۸ روز
  • پرواز ایرفلوت روسیه
  • ۴/۶۹۰/۰۰۰ تومان